Nasz zbór zaprasza każdego kto szuka Boga oraz społeczności z tymi, w których On zamieszkał.

Każdy, kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
— I List świętego Jana apostoła 4:15-16

ZGROMAdzenia

 • Niedziela, 10:00~12:00 - nabożeństwo

 • Wtorek, 17:30~19:00 - rozważanie Pisma Świętego (ksiąg rozdział po rozdziale lub wybranego tematu)

SPOTKANIA Organizowane przez członków Zboru

 • Piątek, godz. 18:30 - modlitwa sióstr

 • Sobota, godz. 16:30~20:00 - spotkania młodzieży

PRZEBIEG NABOŻEŃstwa

 • Nabożeństwo prowadzi jeden z braci

 • Rozpoczynamy śpiewem i modlitwą do Naszego Pana

 • Usługa braci słowem Bożym

 • Pamiątka Wieczerzy Pańskiej:

Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb;A gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę.Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: Ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę.
— I List do Koryntian 11:23-26
 • Uwielbienie pieśnią

 • Usługa braci słowem Bożym

 • Zakończenie pieśnią i modlitwą


Na spotkaniach czytamy dla porządku z Biblii Warszawskiej (BW) oraz Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej (UBG). Takowych też używamy na tej stronie.