Witaj na stronie zboru braci wolnych (KWCh) w Gdańsku

 

Jesteśmy społecznością ludzi pochodzących z różnych środowisk, których łączy więź duchowa oparta na dziele zbawienia dokonanego przez Pana Jezusa Chrystusa na Golgocie, gdzie ofiarował się na śmierć krzyżową jako Baranek Boży za nasze grzechy i grzechy całego świata. Zgodnie z tym, co mówi Pismo Święte, po trzech dniach zmartwychwstał i dokonawszy wiecznego odkupienia, wstąpił do Nieba. Następnie Chrystus zesłał swojego Ducha...

Więcej o nas

 

Nowości
Narzędzia

Biblia online | Biblia na telefon | Zaawansowana Biblia Online

Wyszukiwanie na naszej stronie


NOWOŚCI/Dziennik wg. temaTYKI:

NAUCZANIE - Multimedia/Kazania wg. temATYKI:

Nauczanie - Teksty wg. tematyki: