Nasz zbór zaprasza każdego kto szuka Boga oraz społeczności z tymi, w których On zamieszkał.

Kto wyznał, że Jezus jest Synem Boga, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.
Zatem myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma w nas. Bóg jest miłością; więc kto mieszka w miłości mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
— I List spisany przez Jana 4:15-16

ZGROMAdzenia

 • Niedziela, 10:00~12:00 - nabożeństwo

 • Wtorek, 17:30~19:00 - rozważanie Pisma Świętego (ksiąg rozdział po rozdziale lub wybranego tematu)

SPOTKANIA Organizowane przez członków Zboru

 • Czwartek, godz. 18:30 - modlitwa braci

 • Piątek, godz. 18:30 - modlitwa sióstr

 • Sobota, godz. 16:30~20:00 - spotkania młodzieży

PRZEBIEG NABOŻEŃstwa

 • Nabożeństwo prowadzi jeden z braci

 • Rozpoczynamy śpiewem i modlitwą do Naszego Pana

 • Usługa braci słowem Bożym

 • Pamiątka Wieczerzy Pańskiej:

Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.
— I List do Koryntian 11:23-26
 • Uwielbienie pieśnią

 • Usługa braci słowem Bożym

 • Zakończenie pieśnią i modlitwą