Jesteśmy społecznością ludzi, których łączy więź duchowa oparta na dziele zbawienia dokonanego przez Pana Jezusa Chrystusa na Golgocie, gdzie ofiarował się na śmierć krzyżową jako Baranek Boży za nasze grzechy i grzechy całego świata. Zgodnie z tym, co mówi Pismo Święte, po trzech dniach zmartwychwstał i dokonawszy wiecznego odkupienia, wstąpił do Nieba. Następnie Chrystus zesłał swojego Ducha na ziemię, by przekonywał wszystkich ludzi o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Dlatego każdy z nas przekonany przez Ducha Świętego o grzechu i potrzebie ratunku od wiecznego potępienia, przyjął przez wiarę dar przebaczenia i zbawienia. Duch Święty zamieszkał w naszych sercach, które zrodził do nowego, Bożego życia, objawiając nam wspaniałość Pana Jezusa Chrystusa, który jest:

  • Drogą, bo wytycza nam kierunek do domu w Niebie;

  • Prawdą, gdyż w Nim możemy żyć prawym, pobożnym życiem;

  • Życiem, ponieważ karmi nasze dusze swoim Słowem i dał Ducha do serc naszych, byśmy żyjąc w Nim, przynosili owoce dla Boga.


I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu
— Ew. Marka 16,15.

I my chcemy rozgłaszać tę dobrą nowinę wszystkim ludziom, także i Tobie drogi Przyjacielu.


Aby dowiedzieć się więcej o naszej wspólnocie możesz zapoznać się z naszymi zasadami wiary lub od razu spotkać się z nami na nabożeństwie i porozmawiać.