Kazanie: Kompromis ?

Ewangelia Łukasza 23/ 13-25

23:13 A Piłat, zwoławszy arcykapłanów i przełożonych, i lud,

23:14 Rzekł do nich: Przyprowadziliście do mnie tego człowieka jako podżegacza ludu, a tymczasem ja, przesłuchawszy go wobec was, nie znalazłem w tym człowieku żadnej z tych win, które mu przypisujecie.

23:15 A Herod także nie; odesłał go bowiem z powrotem do nas. I oto nie popełnił On niczego, czym by na śmierć zasłużył.

23:16 Każę go więc wychłostać i wypuszczę.

23:17 A miał obowiązek wypuszczać im jednego w związku z ich świętem.

23:18 Zakrzyknęli więc wszyscy razem tymi słowy: Strać tego, a wypuść nam Barabasza.

23:19 A ten został wtrącony do więzienia z powodu wywołanego w mieście rozruchu i zabójstwa.

23:20 A Piłat ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa.

23:21 Lecz oni wołali głośno tymi słowy: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go.

23:22 Wtedy on po raz trzeci odezwał się do nich: Cóż złego Ten uczynił? Niczego, czym by na śmierć zasłużył, w nim nie znalazłem. Każę go więc wychłostać i wypuszczę.

23:23 Oni zaś nalegali głosem wielkim, domagając się jego ukrzyżowania; a krzyki ich wzmagały się.

23:24 Więc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania.

23:25 Kazał wypuścić tego, którego oni zażądali, a który został wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo, Jezusa zaś zdał na ich wolę.