Kazanie: Trzy Krzyże

Ewangelia Łukasza 23 : 32 - 43

Ewangelia Łukasza 23 : 32 - 43

23:32

A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić.

23:33

A gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy.

23:34

A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy.

23:35

A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: Innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym.

23:36

Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet,

23:37

I mówiąc: Jeżeli Ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie.

23:38

Był też i napis nad nim: Ten jest królem żydowskim.

23:39

Tedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: Czy nie Ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas.

23:40

Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie?

23:41

Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, Ten zaś nic złego nie uczynił.

23:42

I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego.

23:43

I rzekł mu: Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.