Kazanie: "Mądrość oparta na bojaźni Bożej''

1:1 Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego:
1:2 Dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia mów roztropnych,
1:3 Dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości i prawie, i prawości,
1:4 Dla udzielenia prostaczkom roztropności, młodym poznania i rozwagi.
1:5 Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki,
1:6 Aby rozumieć przypowieść i przenośnię, słowa mędrców i ich zagadki.
1:7 Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością.
1:8 Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki,
1:9 Bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi!

Przypowieści Salomona 1:1-9 (Biblia Warszawska)

Nagrane z Jaworzna