13-stego sierpnia 2016 roku odbędzie się w naszym zborze zjazd międzyzborowy KWCh

Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości.
— 2 Jana 1:3

Tematem zjazdu będzie: „Charakter i dzieła sługi Chrystusa”

Teksty przewodnie:
 

“W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary,”
— 2 Tes. 1:11
Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,
— Fil. 2:5
I rzekł Pan do Mojżesza: Idź do faraona i powiedz mu: Tak mówi Pan: Wypuść lud mój, aby mi służył.
— 2 Moj. 8:1
Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną.
— 1 Kor. 15:10

Usługi będą w oparciu o tekst przewodni i wybrane fragmenty Słowa Bożego przez Braci usługujących.

Plan zjazdu:
10:30 – 10:45 – rozpoczęcie: uwielbienie, modlitwa.
10:45 – 12:15 – usługi Braci
12:15 – 12:30 – przerwa: kawa, ciasto
12:30 – 14:00 – usługi Braci
14:00 – 14:30 – przerwa: kawa, ciasto
14:30 – 16:00 – usługi Braci
15:00 – 16:45 – obiad
16:45 – 17:00 – planowane zakończenie

Gorąco pozdrawiamy Psalmem 133 i prosimy o modlitwę, by głoszone Słowo Boże było w mocy Ducha Św.