Udział Braci w Konferencji Kościoła Wolnych Chrześcijan w Palowicach

Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, (...)
— List spisany przez apostoła Pawła do Filipian 3:20 (Biblia Warszawska)

12 czerwca 2016 roku delegacja Braci ze Zboru KWCh w Gdańsku wzięła udział w dorocznej konferencji Kościoła Wolnych Chrześcijan w Palowicach. (więcej)

Usługa Brata z Gdańska