Prezentacja efektów pomocy udzielonej zborowi na Ukrainie

Dziś odbyła się prezentacja na temat tego jak została wykorzystana pomoc jakiej nasz zbór udzielił jednemu ze zborów w środkowej Ukrainie. Pomoc była przeznaczona na zapewnienie posiłków dla osieroconych dzieci ze wschodniej Ukrainy. Na prezentacji można było usłyszeć o tamtejszej społeczności oraz o tym jak sobie ona radzi w obecnie dynamicznie zmieniających się warunkach na Ukrainie.

Prezentację przedstawił Rick Erb będący obecnie misjonarzem na Ukrainie.