Rozpoczynamy rozważanie II Listu Piotra

study-862994_1920.jpg
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana;
Jako że jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty.
— II List Piotra 1:1-3