Nowa Witryna Internetowa

Od stycznia 2016 roku mamy nową witrynę internetową.

Przy tworzeniu witryny kierowaliśmy się trzema przymiotnikami jakimi można by ją określić:

  • treściwa,
  • nowoczesna,
  • estetyczna.

Modląc się o to i pytając się PANA jaka jest jego wola odnośnie strony internetowej wskazał nam w Psalmie 29-tym czego oczekuje:

Psalm Dawida. Nieście WIEKUISTEMU, synowie Boga, nieście WIEKUISTEMU chwałę i cześć.
Nieście BOGU cześć Jego Imienia; w świętym nastroju ukorzcie się przed PANEM.
Głos WIEKUISTEGO nad wodami; zagrzmiał Pan chwały, WIEKUISTY nad wielkimi wodami.
Głos BOGA w potędze; głos BOGA w majestacie.
— Biblia: Nowa Biblia Gdańska: Księga Psalmów 29,1-4

Witryna internetowa ma, więc nieść "WIEKUISTEMU chwałę i cześć", ma nieść "BOGU cześć Jego Imienia", ma być "w świętym nastroju", taka aby na niej zabrzmiał "Głos BOGA w potędze; głos BOGA w majestacie". 

ipad-820272_1920.jpg

Werset trzeci "Głos WIEKUISTEGO nad wodami; zagrzmiał Pan chwały, WIEKUISTY nad wielkimi wodami." oraz to, że zbór znajduje się w Gdańsku, nad morzem, wyznaczyły kierunek dla estetyki witryny.

Mamy nadzieję, że udało nam się spełnić Jego Wolę tworząc tą stronę internetową, oraz że da nam Swoje błogosławieństwo podczas jej prowadzenia. Chcielibyśmy podziękować PANU Naszemu Jezusowi Chrystusowi, poniższym wykonaniem Psalmu 130-tego, za każdą pomoc jakiej nam udzielił:

Pieśń pielgrzymia. WIEKUISTY, wzywam Cię z głębin.
Panie, wysłuchaj mojego głosu; oby Twoje uszy były skłonione na głos mojego błagania.
WIEKUISTY! Jeżeli zapamiętasz winy , Panie, któż się ostoi?
Ale u Ciebie jest przebaczenie, aby się Ciebie obawiano.
Ufam WIEKUISTEMU, ufa Mu moja dusza i wypatruję Jego słowa.
Moja dusza bardziej wypatruje Boga niż oddział warty poranku; tak, niż warta poranku.
Israelu, wypatruj WIEKUISTEGO, bo u WIEKUISTEGO jest łaska i u Niego jest wielkie wykupienie .
On wykupi Israela ze wszystkich jego win .
— Księga Psalmów 130:1, Nowa Biblia Gdańska